ขอต้อนรับสู่ MEMORY Clinic

เมื่อปี พศ. 2556 คุณมายด์ จามิญช์ญา เตชะมนต์พัทธ์ ได้ก่อตั้งคลินิกเสริมความงามชั้นนำในย่านสุขุมวิท 26 ภายใต้ชื่อ “Serenadelife Clinic” ซึ่งได้นำ เทคโนโลยีด้านความงามที่ทันสมัยที่สุดของโลกเข้ามาให้บริการในประเทศไทยเป็นที่แรกหลายต่อหลายอย่างจึงทำให้ชื่อเสียงด้านการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีความงามของ เรานั้น ได้รับรู้ถึงผู้ใส่ใจในสุขภาพความงามอย่างรวดเร็ว จึงต้องปรับย้ายและขยายพื้นที่เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น

โดยรวบรวมความทรงจำอันดีที่เราได้มอบให้กับทุกท่านตลอดเวลาที่ผ่านมา ในปี พศ. 2560 “Memory Clinic” จึงถือกำเนิดขึ้นภายในโครงการ W-District สุขุมวิท 69-71 ซึ่งเพียบพร้อมด้วย บริการทางการแพทย์ ที่ดีเยี่ยมครบวงจรภายใต้การดูแลของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานที่มีความชำนาญ และได้รับการฝึกฝน พัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ พร้อมสำหรับการเป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์ชลอวัย อันดับ 1 ของไทย

รู้จักกันก่อน

มอบการดูแลอย่างจริงใจ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และฝีมือแพทย์
สร้างความทรงจำครั้งใหม่พร้อมคุณภาพชีวิตและจิตใจที่ดีขึ้น
คลินิกชั้นนำด้านเวชศาสตร์ชลอวัยของไทยที่มุ่งเน้นไปยัง การสร้าง
ความทรงจำครั้งใหม่ให้แก่คนไข้ ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยระดับโลก
ใส่ใจในเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการเหนือมาตรฐาน

ความชำนาญเฉพาะด้านที่ลงลึกถึงระดับเซล

Anti-Aging 90
Injection 75
Aesthetic surgery 85
Skin Laser 95

ทีมแพทย์ระดับแถวหน้าของเมืองไทย

Prapa Wichai,MD
Prapa Wichai,MDMEET OUR DOCTOR
– Education
MD. Degree of Doctor of Medicine Srinakhainwirot University
– Experienced
Skillful of Cosmetic surgery Specialize of fine thread lift

Post Graduate studay and special training
– Certificate in antiaging medicine specific program laser rejuvenation Mae Fah Laung university
– Certificate of Tainning in advanced mesotherapy 2010
– Certificate Restylane succefully in training cause 2010
– Certificate Shot cause in dermatology (Mae Fah Laung) 2012
– Certificate in chelation therapy Thailand institvte of dermatology 2012
– Certificate in rejurention of Asian skin 2014
– Certificate in Vaginal rejuvenation(femilift) 2015
– Certificate facial Rejuvention Surgery (KCCS) 2015 Visiting Professor Ulthera ,Hifu, G-Switch(Kasemrath Hospital)
– Certificate of Attendance asian forum for Aesthetic Surgery (AFAS) 2015
– Certificate of Competence completed training causeon VESER LIPO technigue 2016
– Certificate of Attendance training Fresh placenta extract and autologous growth factor 2016

Attaphol Piembandhit, MD
Attaphol Piembandhit, MD MEET OUR DOCTOR
– Bachelor of Medicine
Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University
– Certificate in Antiaging Spot and Wellness Medicine
Mae Fah Luang University
– Certificate in VESER Liposelestion
Mae Fah Luang University
– Diploma in American Academy of Anti-Aging Medicine
American Academy Anti-Aging Medicine
– Thread Rejuvenation Training
Klothread TR Line
– Chelation Therapy
Chelation Medical Assosiation, Thai
Maytharat Tussanatapprasert,MD
Maytharat Tussanatapprasert,MDMEET OUR DOCTOR
– Education
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University.
Master of Science in Dermatology at Mae Fah Luang University
– Experienced
Knowledge of BOTOX injection Knowledge of fine thread lift Basic knowledge of Filler injection

Certification
– Certificate of Attendance :Botulax ,Botulinum toxin
– Certification of Training Thermage Procedure , September,2013
– Certification of Training “Perfect Lift Perfect life by MIRACU”,May 2012
– Certification of Training “Exuberance in dermatology 2013 “ From Jutendo University,School of Medicine ,Tokyo,Japan in collaborative with Mae Fah Luang University , April 27 th -28 th ,2013
– Certification of Chelation Therapy ,August 13 th -15 th, 2014
– Certification of 3 to 1 Korea & Thai style Part II Advanced Thread Litfing ,Laser & Filler Combination ,Pharmongkutklao Hospital,July 26 th ,2014
– Certification of assisted to the theorical and practical training course : Expert trainer on Sutures of Silhouette Soft.29 June 2015
– Certification Plastic Surgery Program in Korea R.I.B.T. Group (intermediate to advanced ), December 2016